Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

όταν φεύγουν τα καλοκαίρια...ένα αντίο στη θάλασσα που μου χαρίστικε...